Molsruten

Molsruten

4. april 2021 Slået fra Af Jens Baltzersen

Molsruten er den del af fjernvandrevej E1, som strækker sig knap 80 km gennem det Syddjurske landskab fra badeanstalten Den Permanente nedenfor Risskov et stemkast nord for Århus til Grenå, Djurslands østligste punkt.

Risskov til Kalø Slotsruin

For overskuelighedens skyld vil jeg opdele turen i tre etaper. Første etape strækker sig fra Risskov til Kalø Slotsruin og er ca. 20 km lang. Det første stykke løbes på asfalt og fortov igennem Risskov. Allerede ved Risskov Strandpark føres man ned mod stranden. Herfra til Studstrup løbes der skiftevist på let fremkommelig strand og veletableret strandsti.

Efter Studstrup drejer ruten ind i landet og op ad bakken ad markveje til godset Vosnæsgård. Herfra er der asfalt helt til Følle Strand passeres. Det sidste stykke fra Følle Bund forbi Rønde til Kalø Slotsruin løbes ad grusstier og skovveje. Første etape er meget sporadisk skiltet, og det vil være svært at finde vej uden GPS eller kort.

Strandsti ved Risskov.

Kalø til Rugaard Camping

Anden etape er den klart længste del af ruten. Den strækker sig fra Kalø Slotsruin i Århusbugtens bund gennem Syddjursland bakkede landskab og skove over den sandede nordlige del af Ebeltofthalvøen forbi Stubbe Sø til Rugaard Camping, hvor ruten rammer Kattegats kyst. Underlaget er for størstedelens vedkommende asfalt og skovveje. Her er ruten klart bedre skiltet. Særligt den del af Molsruten, som falder sammen med et stykke af den nyere Mols Bjerge-stien er godt skiltet, og det kan faktisk lade sig gøre at finde vej uden kort eller en GPS, men jeg vil nu anbefale at medbringe en af delene – også på denne del af ruten.

Kalø Slotsruin.

Rugaard Camping til Grenå Havn

De sidste ca. 15 km fra Ruggaard Camping til Grenå Havn følger kysten nordpå og udgør tredje etape. Der er forsvindende få skilte på det sidste stykke af ruten, men det gør ikke det store, da det bare er at følge kysten med den ene fod i Kattegat, til man løber ind i den store og velassorterede pølsevogn på Grenå Havn, hvor turen slutter. Der er tale om en dræber af et strandstykke, som består af først sten, sten og sten i alle størrelse og former og derefter sand, sand og atter sand. Hvis du, som jeg gjorde, påtænker at løbe hele Molsruten i et hug vil jeg anbefale, at starte i Grenå og løbe øst-vest og derved få overstået dette klart hårdeste stykke af ruten med friske ben. Det var også min oprindelige plan, men jeg vågnede op til frsik sydvestenvind og valgte derfor at løbe med vinden i ryggen i retningen fra Århus til Grenå.

Jeg fulgte en GPX-fil fra en, der tidligere har løbet ruten, som jeg har fundet på sitet www.fastestknowntime.com. Men jeg kan godt være i tvivl om en lille del af det allersidste stykke af ruten gennem sommerhuskvarteret syd for havnen er omlagt. Her så jeg et skilt, der sagde ”Østkystruten”. Det viste væk fra stranden ind på vejene mellem sommerhusene. Om Østkystruten og Molsruten her falder sammen, skal jeg ikke kunne sige. Jeg fulgte som beskrevet GPS’en og stranden det sidste korte stykke.

Stranden langs Kattegats kyst er en dræber, men det er også et meget smukt og særegent stykke af Molsruten.

Et velmenende råd

Molsruten er med det flade underlag og de få højdemeter relativt let løbet. Jeg løb turen i et par allround trailsko. Det var fint nok, men jeg blev overrasket over, at størstedelen af rutens underlag er asfalt og veletablerede skovveje og grusveje, og at kun en mindre del er strand eller single track. Et par almindelige asfaltfræsere med lidt mønster i ydersålens gummi er alt rigeligt til Molsruten.

FKT – fastest known time

Jeg løb turen som en såkaldt FKT – fastest known time. FKT er et koncept, der forstærket af Coronaepidemien vinder mere og mere indpas blandt den lille del af løbekulturen, som er til ultradistancer længere end et maraton og gerne i terræn. FKT går i alt sin enkelthed ud på at løbe en rute og registrere den bedste tid inden for en af kategorierne un-supported, self-supported eller supported. Hver kategori underinddeles igen i underkategorierne mand, kvinde, intet-køn eller hold bestående to eller flere af mænd, kvinder eller mix. Min tid på ruten er i skrivende stund endnu ikke godkendt på www.fastestknowntime.com, men det skulle den gerne blive en af de nærmeste dage.

Det meste af ruten er det så som så med skiltningen, men her ved Kaløgvig Bådehavn fejler den bestemt ikke noget.

Transport

Risskov Strandpark / Østbanetorvet og Grenå station er forbundet af Letbanen, som afgår i begge retninger en gang i timen alle ugens dage. Så uanset hvilken retning du vælger at løbe, er det let at komme retur til udgangspunktet. Der er ca. en kilometers penge fra trinbrættet ved Risskov Strandpark eller stationen Østbanetorvet i Århus til starten ved badeanstalten Den Permanente. I Grenå slutter Molsruten ved pølsevognen på havnen. Herfra er der et par kilometer op i bymidten, hvor togstationen ligger.

Hjælp til planlægningen

Jeg fik god hjælp til planlægningen af min tur fra siden jeperhiker.dk. Særligt kortet nedenfor, som viser de offentlige vandposter, var til stor hjælp. Jeg tankede vand ved Kalø Slotsruin og Ørnholt Mølle. Det var lige i underkanten, og de sidste ti kilometer var mine flasker helt tørlagte, og jeg manglede i den grad noget at drikke.

Molsruten fremgår ligeledes af kortene på Nationalpark Mols Bjerge’ hjemmeside og de tilhørende apps til mobiltelefon. Hjemmesiden er et overflødighedshorn af nyttige oplysninger om alt mellem himmel og jord i og omkring Nationalparken.

God tur!